Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Stowarzyszenie Pomocy Kobietom i Matkom Eurydyka popiera postulaty, które złożyły Matki (podczas protestu) do Ministerstwa Sprawiedliwości o podjęcie inicjatywy kontrolnej oraz ustawodawczej w celu:

 

1) przeprowadzenia audytu w Ministerstwie Sprawiedliwości (Organ Centralny) jak w dezyderacie z dnia 19 maja 2016

link do Dezyderatu nr 3 z dnia 19 maja 2016

 

2) ochrony praw dziecka w procedurach transgranicznych - obowiązkowy udział rzecznika praw dziecka

 

3) obowiązkowy udział ławników w postępowaniach przed sądem rodzinnym

 

4) przywrócenie art. 577 KPC do postępowań z tzw. konwencji haskiej

 

5) likwidacji OZSS

 

6) obowiązek członkostwa PTP dla biegłych psychologów

 

7) szkolenia dla sędziów i prokuratorów jak chronić polskie dzieci

 

8) zmian KRiO przez zakaz procedowania na podstawie wyroków sądów obcych starszych niż 30 dni od daty ich wydania

 

9) zmian KRiO przez zapis nakazu zawieszenia postępowania i przekazywania postępowań na podstawie wyroków sądów obcych obowiązkowo do Sądów Okręgowych celem weryfikacji na podstawie art. 1146 KPC

 

Prosimy o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w opisanym zakresie.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

 

tu link do pobrania e-booka "Wszyscy patrzą, nikt nie widzi" część II

II część książeczki powstała z potrzeby pokazania społeczeństwu kolejnych historii, które otrzymujemy jako Stowarzyszenie.  

Historie zamieszczone są aktualne, dzieją się każdego dnia i pokazują ogrom nieszczęść jakich doświadcza dziecko i jego matka po wyjściu/ucieczce ze związku gdzie była stosowana przez partnera/męża przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna. Zrozpaczone matki szukają pomocy w walce o bezpieczeństwo, spokój i godne życia dla swoich dzieci. 

Dziękujemy Katarzynie, Annie, Magdalenie, Marii, Ewie, Barbarze i Annie (na prośbę autorek imiona zostały zmienione) za okazane zaufanie i podzielenie się historiami swoich dzieci i swoimi. Rozumiemy jak trudne jest opowiadanie takiej historii.

Rysunki wykonała Nina Gałuszka (www.facebook.com/paniodrysunku), dziękujemy ilustratorce za włożoną pracę.

 

 

 

 

 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Wytyczne dla Sądu w kwestiach bezpieczeństwa dzieci w sprawach o opiekę (USA)

Wprowadzenie

 

Decyzje o opiece i kontaktach z dziećmi należą do najtrudniejszych, jakie podejmują sędziowie. Czy to na podstawie ustawy, orzecznictwa lub zwyczaju, wszystkie sądy stosują jakąś formę standardu „w najlepszym interesie dziecka” przy podejmowaniu tych decyzji. Fizyczne, emocjonalne i psychologiczne bezpieczeństwo dziecka jest zawsze w jego najlepszym interesie. To narzędzie ma na celu maksymalizację bezpieczeństwa dziecka przy określaniu kwestii opieki i kontaktów i może pomóc:

 

  • Ocenić, czy dziecko lub rodzic jest zagrożony przemocą fizyczną, emocjonalną lub psychiczną.
  • Zweryfikować dowody w taki sposób, aby bezpieczeństwo dziecka było podstawowym czynnikiem przy określaniu jego najlepszego interesu.
  • Oceniać zagrożenia dla bezpieczeństwa na różnych etapach sprawy, od złożenia pierwszego wniosku poprzez późniejsze rozporządzenia.
  • Dokonać ustaleń, które wyjaśniają i ustalają priorytety w kwestiach bezpieczeństwa.
  • Przygotować postanowienia w zakresie opieki i kontaktów, które maksymalizują bezpieczeństwo rodziny. 

 

To narzędzie pomoże również w przemyślanym zbadaniu zagrożeń dla bezpieczeństwa dziecka kiedy przemocowe zachowania były częścią życia rodzinnego. Czasem strony mogą nie wyraźnie artykułować nadużycia lub zagrożenia dla bezpieczeństwa dziecka podczas postępowania sądowego. Mogą być obecne przesłanki, które wymagają zbadania możliwości, czy jeden rodzic stwarza dla drugiego rodzica lub dziecka ryzyko przemocy. Ponieważ maltretowany rodzic może nie podnosić bezpośrednio kwestii fizycznych nadużyć lub innych form kontroli, powinno się być świadomym przesłanek zachowań przemocowych, które mogą zmienić dynamikę procesu sądowego. To narzędzie pozwoli zbadać różne zachowania, które możesz napotkać, zarówno ze strony kontrolującego i stosującego przemoc rodzica, jak i ze strony kontrolowanego i maltretowanego rodzica.

  

Tłumaczenie: J.L.

Tu nasze tłumaczenie całego dokumentu: Wytyczne dla Sądu w kwestiach bezpieczeństwa dzieci w sprawach o opiekę (tłumaczenie J.L.)

 

Tu dokument w języku angielskim A Judicial Guide to Child Safety in Custody Cases 

  

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

>>>link do pobrania e-booka "Wszyscy patrzą, nikt nie widzi" <<<

Książeczka powstała z potrzeby pokazania społeczeństwu ogromu nieszczęść jakich doświadcza dziecko i jego matka po wyjściu/ucieczce ze związku gdzie była stosowana przez partnera/męża przemoc fizyczna, psychiczna, ekonomiczna, seksualna.

Jak Sądy nie analizują wnikliwie wniosków dowodowych wydając pochopnie wyroki, ponieważ żadne dowody i zeznania nie są wystarczające aby zapewnić bezpieczeństwo dziecku i matce.

Historii jakie otrzymujemy jako Stowarzyszenie jest bardzo dużo, tu jest umieszczonych kilka. Zrozpaczone matki walczące o bezpieczeństwo, spokój i godne życia dla swoich dzieci. Zgłaszają się do nas mamy z całej Polski i z zagranicy, opowiadając jak ich dzieci są krzywdzone przez pochopnie wydawane wyroki, bez wnikliwego rozpatrzenia dowodów, bez uważnego słuchania dzieci, które sygnalizują stosowaną wobec nich przemoc.

Dziękujemy Katarzynie, Annie, Magdalenie, Marii, Ewie, Barbarze i Annie (na prośbę autorek imiona zostały zmienione) za okazane zaufanie i podzielenie się historiami swoich dzieci i swoimi. Rozumiemy jak trudne jest opowiadanie takiej historii.

Gdy spotykamy się z członkami Sejmu, Senatu, organizacji pomocowych, dziennikarzami lub „zwykłymi ludźmi” i opowiadamy o historiach dzieci i ich mam, o kuriozalnych wyrokach sądowych nikt nie chce uwierzyć, że dzieje się to w naszym kraju.

Rysunki wykonała Nina Gałuszka (www.facebook.com/paniodrysunku), dziękujemy ilustratorce za włożoną pracę.

Napisz komentarz (0 Komentarzy)
Napisz komentarz (0 Komentarzy)

 

20 listopada 2019, w tym wyjątkowym dniu - 30tej rocznicy podpisania przez Polskę Konwencji Praw Dziecka odbyła się rozprawa w Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Sprawa przeciwko Sędziemu Sądu Rejonowego Szczecin - Centrum w Szczecinie (Wydział Rodzinny i Nieletnich) o naruszenie dóbr osobistych m.in. zdrowia (w tym zdrowia psychicznego), praw do spokojnego dzieciństwa oraz godności małoletnich DZIECI reprezentowanych przez MATKĘ.

Przy okazji rozprawy i święta Praw Dzieci spotkałyśmy się spontanicznie aby przypomnieć Sędziom, że bacznie przyglądamy się ŁAMANIU PRAW DZIECI PRZEZ SĄDY i nie zamierzamy stać bezczynnie!!!

To jest początek działań na rzecz poszanowania PRAW DZIECI. Apelujemy o respektowanie Praw Dzieci zgodnie z KONWENCJĄ O PRAWACH DZIECKA z dnia 20 listopada 1989 r. (w szczególności art. 5, art. 12 pkt 1 i 2, art. 13 pkt 1, art. 14 pkt 1, art. 16 pkt 1, 19 pkt 1, art. 31 pkt 1) oraz DEKLARACJĄ PRAW DZIECKA z dnia 20 listopada 1959 roku (w szczególności Zasadę 2, 6, 8,9 i 10) a nadto przypominamy w szczególności o art. 45 ust. 1 art. 30, art. 47 oraz art. 87 punkt 1 KONSTYTUCJI RP oraz zasadach ujętych w KARCIE PODSTAWOWYCH PRAW UNII EUROPEJSKIEJ w szczególności art. 1, art. 3 punkt 1, art. 47.

„Bo choćby cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli mama stoi po twojej stronie, nic ci się nie stanie” aut. Jojo Moyes

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

UK judges change court rules on child contact for violent fathers - link do artykułu

 

Sędziowie z Wielkiej Brytanii zmieniają regulacje sądowe dotyczące kontaktów dzieci z ojcami, którzy stosowali przemoc

 

Reformy mają na celu wyeliminowanie domniemania, że ojciec musi mieć kontakt z dzieckiem, jeśli istnieją dowody na przemoc domową

Sędziowie z najwyższą rangą podejmują kroki w celu zniesienia domniemania, że ojciec musi mieć kontakt z dzieckiem, jeżeli istnieją dowody na przemoc domową, która zagrażałaby dziecku lub matce.

Reformy mają zostać wprowadzone w sądach rodzinnych, po tym jak została przeprowadzona kampania przez stowarzyszenie „Pomoc dla Kobiet” (oryg. „Women's Aid”), która wykazała, że w ciągu ostatnich 10 lat, zostało zabitych 19 dzieci przez ich ojców, którzy stosowali przemoc, po tym jak kontakty z tymi ojcami zostały umożliwione przez sąd.

Zmiany obejmują wniosek złożony przez jednego z najwyższych rangą sędziów sądów rodzinnych, aby wszystkie organy sądowe odbyły dalsze szkolenia w zakresie przemocy domowej i działały w celu zapewnienia ochrony kobietom i dzieciom.

Sędzia Cobb ogłosił zmiany w piątek po rozmowach ze stowarzyszeniem „Pomoc dla Kobiet” i w związku z obawami podniesionymi przez Guardian w przeprowadzonym przez gazetę dochodzeniu.

Cobb powiedział: „Rzeczywiście najbardziej niepokojący jest fakt, że w przypadku co najmniej 12 dzieci [w siedmiu rodzinach] z 19 dzieci zabitych… kontakt ze sprawcą [ojcem] został zorganizowany przez sądy rodzinne.

„W przypadku sześciu rodzin kontakt ten został ustalony na rozprawach w sądzie rodzinnym [dwa z nich były postanowieniami w trybie zabezpieczenia], a w przypadku jednej rodziny ustalono kontakt w ramach postanowienia o zakazie zbliżania się i nakazu opuszczenia domu przez sprawcę przemocy”.

Od daty zeszłorocznego raportu dot. zabójstw dzieci, stowarzyszenie „Pomoc dla Kobiet” zidentyfikowało inny przypadek, w którym dziecko zostało zamordowane przez ojca, po umożliwieniu takiego kontaktu przez sąd rodzinny. Stowarzyszenie przedstawia premierowi na Downing Street swój zaktualizowany raport w poniedziałek.

Cobb wezwał również do zakończenia przesłuchań ofiar przemocy domowej przez domniemanych sprawców podczas rozpraw sądowych, co jest praktyką zakazaną w sądzie karnym. Powiedział, że należy podjąć „zdecydowane działania, aby uleczyć tę głęboko niezadowalającą sytuację”.

Reformy Cobba zostały poparte w piątek przez przewodniczącego wydziału rodzinnego, Sir Jamesa Munby'ego, który wyraził uznanie dla stowarzyszenia „Pomoc dla Kobiet” i dla „bezkompromisowych artykułów w Guardian” za nagłośnienie tego tematu.

Zmiany zawarte są w poprawkach do wytycznych sądowych znanych jako wytyczne„12J”. Kluczową zmianą ogłoszoną przez Cobba było zniesienie domniemania w sądzie rodzinnym, że powinien być ustanowiony „kontakt za wszelką cenę” z obojgiem rodziców. Powiedział, że należy to wykluczyć w przypadkach przemocy domowej, w których udział rodzica w życiu dziecka naraziłby dziecko lub drugiego rodzica na ryzyko poniesienia szkody.

Powiedział także, że sędziowie powinni być bardziej wyczuleni na sprawców przemocy domowej, którzy wykorzystują sądy jako sposób na stosowanie dalszej przemocy. „Sędziowie sądów rodzinnych powinni upewnić się, że rozumieją nowe przestępstwo wymuszania [zachowania o charakterze sprawowania kontroli lub przymuszania w relacjach intymnych lub rodzinnych]” - powiedział.

Cobb wezwał sędziów do większego wyczulenia na to, jak mężczyźni stosujący przemoc mogą korzystać z dostępu w sądzie do napaści na swoich byłych partnerów, przedstawiając propozycję, aby sądy uważniej rozważyły sposób organizacji miejsc, gdzie strony przebywają czekając na rozprawę oraz ustalenia dotyczące sposobu wejścia i wyjścia z budynku sądu.

Munby wskazał, że działania oszczędnościowe wpłynęły na zdolność sądów do ochrony świadków narażonych na niebezpieczeństwo. Powiedział, że w jego własnym sądzie w Royal Courts of Justice w Londynie, nie ma bezpiecznej poczekalni i nie ma monitoringu.

„Problem dotyczy oczywiście zasobów, a odpowiedzialność spoczywa… ostatecznie na ministrach. Więcej, dużo więcej, należy zrobić, aby doprowadzić sądy rodzinne do akceptowalnego standardu, w istocie, aby dopasować obiekty i „zestaw narzędzi” dostępnych w sądzie koronnym„, powiedział Munby.

W swoim raporcie z piątku, Cobb stwierdził, że bardzo ważne jest, aby sędziowie sądów rodzinnych stosowali wytyczne, zgodnie z wprowadzonymi poprawkami.

„W tym raporcie pragnę podkreślić obawy podniesione przez stowarzyszenia „Prawa Kobiet” (oryg. „Rights of Women”), „Pomoc dla Kobiet”… Mam nadzieję, że można teraz podjąć korzystne kroki w celu rozwiązania problemu w sądzie rodzinnym, który od dawna jest zaadresowany w sądzie karnym, odnośnie bezpośredniego przesłuchiwania domniemanych ofiar przemocy domowej przez domniemanych sprawców przemocy, gdy nie są reprezentowani przez pełnomocników.”

Polly Neate, dyrektor stowarzyszenia „Pomocy dla Kobiet”, z zadowoleniem przyjęła zmiany. Powiedziała: „Nigdy nie powinno być domniemania kontaktu, w przypadku w którym wiadomo, że jedno z rodziców jest sprawcą przemocy domowej, jak zostało to dzisiaj wyraźnie wyjaśnione.

„Wzywamy Komitet ds. Regulacji Procedur Rodzinnych oraz lorda kanclerza i sekretarza stanu ds. sprawiedliwości, posła Liz Trussa, do bezzwłocznego uzgodnienia nowego kierunku praktyki sądowej, ze wszystkimi zmianami określonymi przez sędziego Cobba”.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało - po artykułach w Guardian i pytaniach w parlamencie - że zamierza zmienić prawo, aby wprowadzić zakaz bezpośredniego przesłuchania przez domniemanego sprawcę przemocy. 

tłumaczenie J.L

Napisz komentarz (0 Komentarzy)

Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców. Spotkanie u RPO ze środowiskami ojcowskimi

>>>link do informacji na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich<<<

 

W zwiazku ze spotkaniem, które odbyło sie u Rzecznika Praw Obywatelskich, nasze Stowarzyszenie wystosowało pismo do Pana Rzecznika z prośbą o 

1.  Udostępnienie listy nazw organizacji ojcowskich, które wzięły udział w konsultacjach,

2. Udostępnienie listy postulatów omawianych na spotkaniu z zaznaczeniem które z nich zostaną uwzględnione w kolejnej wersji dokumentu,

3. Udzielenie informacji na temat konsultacji z organizacjami kobiet (tj. czy takie spotkanie odbyło się/odbędzie). Jednoczesnie jako organizacja zainteresowana procesem aktualizacji dokumentu zgłosiliśmy chęć udziału w takim spotkaniu. 

Napisz komentarz (0 Komentarzy)