Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

UK judges change court rules on child contact for violent fathers - link do artykułu

 

Sędziowie z Wielkiej Brytanii zmieniają regulacje sądowe dotyczące kontaktów dzieci z ojcami, którzy stosowali przemoc

 

Reformy mają na celu wyeliminowanie domniemania, że ojciec musi mieć kontakt z dzieckiem, jeśli istnieją dowody na przemoc domową

Sędziowie z najwyższą rangą podejmują kroki w celu zniesienia domniemania, że ojciec musi mieć kontakt z dzieckiem, jeżeli istnieją dowody na przemoc domową, która zagrażałaby dziecku lub matce.

Reformy mają zostać wprowadzone w sądach rodzinnych, po tym jak została przeprowadzona kampania przez stowarzyszenie „Pomoc dla Kobiet” (oryg. „Women's Aid”), która wykazała, że w ciągu ostatnich 10 lat, zostało zabitych 19 dzieci przez ich ojców, którzy stosowali przemoc, po tym jak kontakty z tymi ojcami zostały umożliwione przez sąd.

Zmiany obejmują wniosek złożony przez jednego z najwyższych rangą sędziów sądów rodzinnych, aby wszystkie organy sądowe odbyły dalsze szkolenia w zakresie przemocy domowej i działały w celu zapewnienia ochrony kobietom i dzieciom.

Sędzia Cobb ogłosił zmiany w piątek po rozmowach ze stowarzyszeniem „Pomoc dla Kobiet” i w związku z obawami podniesionymi przez Guardian w przeprowadzonym przez gazetę dochodzeniu.

Cobb powiedział: „Rzeczywiście najbardziej niepokojący jest fakt, że w przypadku co najmniej 12 dzieci [w siedmiu rodzinach] z 19 dzieci zabitych… kontakt ze sprawcą [ojcem] został zorganizowany przez sądy rodzinne.

„W przypadku sześciu rodzin kontakt ten został ustalony na rozprawach w sądzie rodzinnym [dwa z nich były postanowieniami w trybie zabezpieczenia], a w przypadku jednej rodziny ustalono kontakt w ramach postanowienia o zakazie zbliżania się i nakazu opuszczenia domu przez sprawcę przemocy”.

Od daty zeszłorocznego raportu dot. zabójstw dzieci, stowarzyszenie „Pomoc dla Kobiet” zidentyfikowało inny przypadek, w którym dziecko zostało zamordowane przez ojca, po umożliwieniu takiego kontaktu przez sąd rodzinny. Stowarzyszenie przedstawia premierowi na Downing Street swój zaktualizowany raport w poniedziałek.

Cobb wezwał również do zakończenia przesłuchań ofiar przemocy domowej przez domniemanych sprawców podczas rozpraw sądowych, co jest praktyką zakazaną w sądzie karnym. Powiedział, że należy podjąć „zdecydowane działania, aby uleczyć tę głęboko niezadowalającą sytuację”.

Reformy Cobba zostały poparte w piątek przez przewodniczącego wydziału rodzinnego, Sir Jamesa Munby'ego, który wyraził uznanie dla stowarzyszenia „Pomoc dla Kobiet” i dla „bezkompromisowych artykułów w Guardian” za nagłośnienie tego tematu.

Zmiany zawarte są w poprawkach do wytycznych sądowych znanych jako wytyczne„12J”. Kluczową zmianą ogłoszoną przez Cobba było zniesienie domniemania w sądzie rodzinnym, że powinien być ustanowiony „kontakt za wszelką cenę” z obojgiem rodziców. Powiedział, że należy to wykluczyć w przypadkach przemocy domowej, w których udział rodzica w życiu dziecka naraziłby dziecko lub drugiego rodzica na ryzyko poniesienia szkody.

Powiedział także, że sędziowie powinni być bardziej wyczuleni na sprawców przemocy domowej, którzy wykorzystują sądy jako sposób na stosowanie dalszej przemocy. „Sędziowie sądów rodzinnych powinni upewnić się, że rozumieją nowe przestępstwo wymuszania [zachowania o charakterze sprawowania kontroli lub przymuszania w relacjach intymnych lub rodzinnych]” - powiedział.

Cobb wezwał sędziów do większego wyczulenia na to, jak mężczyźni stosujący przemoc mogą korzystać z dostępu w sądzie do napaści na swoich byłych partnerów, przedstawiając propozycję, aby sądy uważniej rozważyły sposób organizacji miejsc, gdzie strony przebywają czekając na rozprawę oraz ustalenia dotyczące sposobu wejścia i wyjścia z budynku sądu.

Munby wskazał, że działania oszczędnościowe wpłynęły na zdolność sądów do ochrony świadków narażonych na niebezpieczeństwo. Powiedział, że w jego własnym sądzie w Royal Courts of Justice w Londynie, nie ma bezpiecznej poczekalni i nie ma monitoringu.

„Problem dotyczy oczywiście zasobów, a odpowiedzialność spoczywa… ostatecznie na ministrach. Więcej, dużo więcej, należy zrobić, aby doprowadzić sądy rodzinne do akceptowalnego standardu, w istocie, aby dopasować obiekty i „zestaw narzędzi” dostępnych w sądzie koronnym„, powiedział Munby.

W swoim raporcie z piątku, Cobb stwierdził, że bardzo ważne jest, aby sędziowie sądów rodzinnych stosowali wytyczne, zgodnie z wprowadzonymi poprawkami.

„W tym raporcie pragnę podkreślić obawy podniesione przez stowarzyszenia „Prawa Kobiet” (oryg. „Rights of Women”), „Pomoc dla Kobiet”… Mam nadzieję, że można teraz podjąć korzystne kroki w celu rozwiązania problemu w sądzie rodzinnym, który od dawna jest zaadresowany w sądzie karnym, odnośnie bezpośredniego przesłuchiwania domniemanych ofiar przemocy domowej przez domniemanych sprawców przemocy, gdy nie są reprezentowani przez pełnomocników.”

Polly Neate, dyrektor stowarzyszenia „Pomocy dla Kobiet”, z zadowoleniem przyjęła zmiany. Powiedziała: „Nigdy nie powinno być domniemania kontaktu, w przypadku w którym wiadomo, że jedno z rodziców jest sprawcą przemocy domowej, jak zostało to dzisiaj wyraźnie wyjaśnione.

„Wzywamy Komitet ds. Regulacji Procedur Rodzinnych oraz lorda kanclerza i sekretarza stanu ds. sprawiedliwości, posła Liz Trussa, do bezzwłocznego uzgodnienia nowego kierunku praktyki sądowej, ze wszystkimi zmianami określonymi przez sędziego Cobba”.

Ministerstwo Sprawiedliwości wskazało - po artykułach w Guardian i pytaniach w parlamencie - że zamierza zmienić prawo, aby wprowadzić zakaz bezpośredniego przesłuchania przez domniemanego sprawcę przemocy. 

tłumaczenie J.L


Komentarze stworzone przez CComment' target='_blank'>CComment